MAKNA KETUPAT UPAKARA

Oleh: I Nengah Rasmiati   Sebelum membahas tentang jenis, bentuk, dan makna ketupat upakara, marilah kita terlebih dahulu menengok ke belakang kapankah munculnya ketupat dalam Hindu. Kita telah ketahui bersama, sebagai umat Hindu hendaknya senantiasa menjalankan ajaran agama Hindu jangan sepotong-sepotong. Dalam Tri Kerangka agama Hindu ada disebutkan Tattwa yakni kebenaran, keilmuan atau filsafat, Susila […]

Continue Reading